Latvija kā speļistaba pasaules mērogā

Pasaules politikā lielvalstis nereti mazās valstis uzlūko kā spēļu istabu savstarpējām divcīņām un daudzcīņām. Latvijas ģeopolitiskā atrašanās vieta starp vecajām Rietumeiropas valstīm un Krieviju ir ideāla vieta šai spēļistabai. Protams, arī Lietuva, Igaunija un Baltkrievija ietilpst šajā kategorijā. Galvenie iemesli šādam dalījumam ir vēsturiski un racionāli. Vēl gadsimtu atpakaļ iepriekš minētās valstis bija Krievijas impērijas sastāvdaļas un Krievija tās tā arī uztver. Arī rietumi domā tāpat, taču izmanto vēsturisku iespēju mainīt spēles noteikumus sev par labu. NATO un ES paplašināšanās bija viens no veidiem kā nostiprināt savu ietekmi spēļu istabā.

No Latvijas perspektīvas raugoties, iekļaušanās transatlantiskajās struktūrās, protams, ir vērtējama pozitīvi. Visi tie, kas ir kādu laiku dzīvojuši ārpus Latvijas, ar to saprotot Rietumeiropā vai ASV uzreiz redz, ka latvieši kopā ar pārējo Austrumeiropu ir krasi atšķirīgi. Tas, kas mums liekas pieņemams, saprotams un smieklīgs vai garšīgs vairumā gadījumu tāds būs arī krieviem. Šīs lielās līdzības savienojumā ar Latvijas mazo izmēru, zemo dzimstību un emigrācijas apmēriem rada tiešus draudus Latvijas pastāvēšanai. Vienīgais veids kā saglabāt Latviju kā nāciju, nevis tikai teritoriju ir censties norobežoties no Krievijas. Ja tas nav iespējams, jāveicina valodas apmācība, jo bez valodas pazudīs arī viss pārējais, t.sk. kultūra, vēsturiskā atmiņa un tradīcijas. Pasaules mērogā tas nešķitīs nekas ievērojams, taču mums pašiem būtu jācenšas uzturēt tāda kā mesijas apziņa, tad šo mērķi sasniegt būs vieglāk. Vai tas ir vajadzīgs, zinot, ka pēc 1000 vai 2000 gadiem nebūs ne Latvija, ne kāda no mazajām valstīm, vismaz ne pašreizējā izskatā, ir cits jautājums.

Lielvalstu spēlēs mēs esam metamais kauliņš, taču varam būt arī izšķirošā kārts. Neskatoties uz to, ka mums ir jānorobežojas no Krievijas, nevajadzētu kļūt par tās lielākajiem ienaidniekiem pat mutvārdos. Lielie puikas savās mājās necīnās, bet dara to pagalmos un kā jau ievadā minējām mēs esam šāds pagalms. Tabfab.lv analizē notikumus pasaulē gan lokālā, gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā un saprot, ka ilgtermiņā mūsu interesēs ir nodrošināt līdzsvaru. Tas nav izdarāms, piekāpjoties slāviem, bet dzīvojot draudzīgi vienlaikus neaizmirstot arī par savu drošību.